X5 by Opera Consonance

Opera Consonance od samog početka paralelno razvija analognu i digitalnu liniju.

Pojavom mrežne komunikacije izmedju biblioteka (storage) i čitača signala izbačena su dva modela koje fabrika zove Streaming Transporter ili Network Bridge.

Uredjaj X5 je kompaktan, blago zaobljene gornje ivice i velikim znakon Opera na gornjoj površini.

Obrada signala se vrši preko snažne CPU jedinice – ARM RK3288 1.8GHz Quad Core a kontrola preko pretraživača na svim dostupnim uredjajima. Postavljanje i konfigurasanje je lako i jednostavno.

X5 Streaming Transport

Prednosti i karakteristike:
1. Native support TIDAL, Qobuz, Web radio

2. Roon ready

3. USB Digital Audio Output DSD512 22.5MHz 1-bit playback and PCM 44.1–768kHz 16–32-bit.

X5 Network Bridge
X5 CPU