Uvod u Volumio

Pod Volumio imenom je bit-perfect softver za obradu audio signala i posebno uradjen strimer Primo.

Volumio softver se nudi u tri oblika: Volumio Free, Volumio Virtuoso, Volumio Superstar.

Detalji i uputstva za rad su na adresi Volumio Overview.

Volumio tim je pripremio duži film za uvod u korišćenje softvera. Prijavite se na ovoj adresi, predavanja su svake subote od 10 do 11 i od 19 do 20 časova!