TT Two

TT je na engleskom jeziku skraćeno TurnTable, Two je na engleskom reč za broj 2. TurnTable je srpski rečnik preveo kao gramofon, a ono Two kao dva.

Glavna karakteristika ovog gramofona je da je konstruisan sa dva motora koji stoje nasuprot jedan drugom – na 180 stepeni! Kaiš koji pokreće podtanjir dodiruje obe remenice. Na podtanjir se postavlja glavni tanjir od obradjenog i centriranog akrilika!

Audio note UK gramofoni dizajnirani su i napravljeni prema osnovnom skupu uvida stečenih dugogodišnjim eksperimentisanjem i iskustvom u onome što pruža muzikalnost.

Audio Note Turntable

Svaki gramofon sadrži sledeće karakteristike dizajna: a) spuštena šasija kako bi se energija vibracija iz zvučnika i okoline svela na minimum, b) materijali različite rezonancije i mase za prenošenje preostale energije vibracija od igle il glave tamo gde neće naštetiti zvuku, c) ploča male mase za smanjenje apsorpcije energije koju generiše igla i glava u žlebu za snimanje, d) AC sistem pogona visokog obrtnog momenta bez vibracija za održavanje konstantne brzine ploče, čak i kada žlebovi za snimanje sadrže jake modulacije

Prvobitno zasnovani na nagrađivanom Dunlop Sistemdek IIKS, gramofoni TT1 i TT2 imaju potpuno plutajuću obešenu šasiju podesivu po nivou, koja izoluje tanjir i ručku od spoljne šasije, motora, police i nosača. Ploča je izrađena od jednog komada akrila a podtanjir od Delrina.


TT-Tvo je dvomotorna verzija TT1. Dvostruki motori naizmenične struje montirani na suprotnim stranama vretena dizajnirani su da povećaju obrtni momenat i pogon, stvarajući tako veću stabilnost brzine. Strujni napon se podudara sa svakim parom motora kako bi se osiguralo da rade na isti način.