Garancija

Nucleus je potpuno pasivni uredjaj, nema pokretnih delova koji izazivaju elektromagnetne frekvencije i ako se koristi na propisan način nema rizika od kvara ili prestanka rada delova!

Matična ploča je uradjena u Sjedinjenim Državama Amerike sa kvalitetnim delovima.

Uredjaj se pali lakim pritiskom na dugme sa zadnje strane i gasi na isti način! Pre gašenja potrebno je zaustaviti rad softvera – prekinuti pesmu koju obradjuje!

Jednom uključen uredjaj može da radi mesecima i godinama bez gašenja – ploča, delovi i kutija se ne greju i sam uredjaj posle kratkog vremena postiže i održava radnu temeperaturu.

Uredjaj se postavlja na provetreno mesto u sobi, daleko od izvora velike toplote ili hladnoće!

Nucleus u Republici Srbiji

Matična firma Roon Labs daje dve godine garancije za normalnu upotrebu.

Kupac ima pravo na popravke u garantnom roku prema uslovima garancije!

Sve pritužbe za uredjaje u toku garantnog roka pošaljite na e-mail.

GARANTNI LIST