P2 SE Signature

Audio Note UK proizvodi pojačalo P2 SE od 1996. godine. U Audio Note klasifikaciji pojačalo pripada nivou 2 – SE konfiguracija iz pentode 6L6GC/GB.

Pentoda pod oznakom 6L6 je američka elektronska cev nastala 1937 godine i od tad se koristi sa malim izmenama. Model koji može da je zameni je označen kao pentoda 5881 i od 6L6 se razlikuje samo po manjoj izlaznoj snazi od 23W.

6L6GC by Electro Harmonix

Audio Note je pažljivo ograničio izlaznu snagu na 18W iz paralelne SE konfiguracije (dve elektronske cevi u nizu po svakom stereo kanalu), dakle nije iskoristio pun kapacitet!

Pojačalo je smešteno u skromnu kutiju po prethodno postavljenim standardima veličine – spolja se ne razlikuje od drugih uredjaja koji se smeštaju u tu veličinu.

Pojačalo ima dva kontrolna dugmeta sa prednje strane – pali/gasi i jačina zvuka! Dugme za jačinu zvuka omogućuje da pojačalo radi samostalno kao Line (jedan ulaz), ali može da se koristi i sa predpojačalom. U tom slučaju izlazna jačina mora da bude na najvećoj snazi!

P2 se proizvodi u obe tehnološke konfiguracije, SE i PP verzije.

P2SE Signature by Audio Note UK

Ako su izmene male u čemu je onda razlika? Zvuk SE pojačala je jasniji, puniji, lakše “izlazi” iz zvučnika, bliži je prirodnom zvuku instrumenta ili glasa.

Oznaka Signature znači da su u uredjaj ugradjeni vlastiti fabrički AN kondenzatori od bakarne folije, AN otpornici od tantalijuma, AN izlazni transformatori IHiB, C-core. Ono što posebno karakteriše zvuk Signature modela je vrlo kontrolisan donji zvučni spektar (bas).

Ako pogledamo unutrašnjost uredjaja nema puno stvari koje možemo da vidimo!

P2SE Signature by Audio Note UK

Uredjaj traži vreme od bar 100 sati korišćenja do postizanja punog kapaciteta, kvalitetna izdrada i dugovečnost ugradjenih delova omogućava da se i dalje nalazi na prodaji korišćenih uredjaja,

P2SE Signature back side

Pojačalo se veoma dobro uparuje sa Audio Note predpojačalom M2 u kutiji iste veličine!