Baltic

Baltic model je preradjeni model Level 4 DAC.

Lampizator nije napustio elektronske lampe u obradi signala ali se kod ovog modela odlučio na obične NOVAL lampe sa 9 nožica.

Tu su u raznim stepenima obrade prisutne 5C3S, 5U4G, 274B, GZ37, 5W4R, 6N6P.

DAC je spreman za obradu DSD signala do standarda 512 i PCM DO standarda 60 kHz.