Roon OS

Roon operativni sistem ima više funkcija:

  • kontrola i upravljanje bibliotekama muzičkih fajlova (DAS, NAS, CLOUD)
  • obrada zvučnog zapisa ili digitalnog signala na željeni kvalitet ili ograničenje drugih digitalnih uredjaja (DAC)
  • prepoznavanje i uvezivanje drugih digitalnih uredjaja na LAN mreži preko “roon ready” protokola
  • prerada (UPSAMPLING, DOWNSAMPLING) digitalnog zapisa
  • obrada digitalnog izlaza prema kapacitetu sobe ili prostora (DSP)
  • direktno povezivanje sa drugim”striming” platformama (TIDAL, QOBUZ)

Roon OS ne zauzima mnogo prostora na hard disku računara ili laptopa.

Za rad mu je potrebna LAN mreža koja se ostvaruje preko rutera …

ili još bolje dodatnog sviča koji postavljate izmedju rutera i strimera ili plejera.

LAN Switch

Možda najbolju ocenu softvera su dali John Darko na svom Youtube kanalu

ili Hans Beekhyzen na svom Youtube kanalu davne 2015. godine ….