Gaku-on

Gaku-on je pojačalo zvuka ručne izrade i vrhunskog kvaliteta. Pojačalo u celini radi na analognom principu – transformatori, kondenzatori i elektronske lampe.

Tehničke karakteristike pojačala su da radi u klasi A (ultralinearno – bez odstupanja u bilo kom delu frekventnog spektra). Dve elektronske lampe su postavlјene da rade paralelno i daju snagu od 45W po svakom kanalu stereo zvuka. Režim rada elektronskih lampi je Single-end – struja protiče kroz elektronsku lampu bez prekida i pokriva celu strujnu sinusoidu. Između svakog stepena obrade zvučnog signala se nalazi transformator koji u potpunosti eliminiše sve nestabilnosti u jačini struje.

Posebno obeležje ovog pojačala je korišćenje srebra za namotaje transformatora i srebrne folije za ručnu izradu kondenzatora na strujnom putu. Otpornici su takođe ručno rađeni i izrađeni su od tantalijuma.

Poseban šarm ovom pojačalu daju davno proizvedene elektronske lampe VT4/C i VT25 koje se koriste na putu signala. Kao ispravlјačke lampe se koriste takođe stare 5R4WGB sa keramičkim postolјem.

Sa zadnje strane pojačala se nalazi jedan ulaz signala (za jedan stereo kanal) i dva izlaza za zvučnik (+ i -).

Sve u svemu ovo pojačalo može da se sluša kao u stara vremena pre nego što je otkriven stereo zvuk – jedan signal, jedno pojačalo, jedan zvučnik!

Za stereo snimke potrebna su da pojačala – jedno za levi ugao (stranu), drugo za desni ugao (stranu) sobe!

Cena – 149.000£.

Level Five, 45 watt Class A parallel single-ended no feedback mono triode power amplifiers with ultra simple fully transformer coupled circuit topology with in-house designed and wound input, driver and output transformers, all Audio Note™ silver wired, AN Perma 50 double C-cored, 2 watt Audio Note™ tantalum resistors, Black Gate™ WKz and NH type capacitors in power supply, Black Gate™ N-type decoupling capacitors, no signal coupling capacitors whatsoever (!), valve compliment, 4 x NOS VT4-C/211, 4 x NOS 5R4WGB, 2 x NOS VT25/10Y

Ovaj uređaj ne treba mešati sa uređajem pod istim imenom koje se proizvodi u Japanu! Radi se o različitoj postavci ulaznih lampi i drugačijem dizajnu!